Autisme Spectrum Stoornis

ASS is een verzamelnaam voor verschillende diagnoses die onder het autismespectrum vallen. Je kunt hierbij denken aan PDD-NOS, syndroom van Asperger, MCDD of klassiek autisme.  De term ASS is afkomstig uit de DSM, een van de meest gebruikte internationale classificatiesystemen in de geestelijke gezondheidszorg. Vanaf de komst van de DSM-V in 2013 spreken we van één verzameldiagnose waar alle verschillende vormen onder vallen.


Kenmerken van een stoornis binnen het autismespectrum zijn:
  • Achterblijven van ontwikkeling van sociale en empathische contacten
  • Afwijkende ontwikkeling van taal en communicatie
  • Afwijkende gedragsontwikkeling
  • Afwijkende prikkelverwerking

Een stoornis binnen het autismespectrum kan al op jonge leeftijd worden vastgesteld. Een diagnose binnen het ASS gaat vaak gepaard met andere diagnoses als ADHD, angststoornissen en/of gedragsproblemen.  ASS problematiek komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Reactie plaatsen