Multiple Complex Developmental Disorder

MCDD is de afkorting voor Multiple Complex Developmental Disorder. In Nederland noemen we dit Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis.  MCDD is een diagnose die binnen het autismespectrum valt maar heeft als belangrijkste kenmerk dat de beperking niet zozeer zit in de sociale contacten maar in het reguleren van gedachten en emoties.


Kenmerken voor MCDD is dat iemand heel snel boos kan worden of in paniek kan raken. Als je MDCC hebt vind je het erg lastig om deze emoties te reguleren. De wereld kan heel onoverzichtelijk zijn en vooral in onvoorspelbare situaties zoals op feestjes, schoolpleinen en drukke plekken neemt de angst snel de overhand wat omslaat in woede of paniek. Ook wordt bij mensen bij MCDD vaak gezien dat zij moeite hebben met realiteit en fantasie te onderscheiden. Zij kunnen onlogische gedachten hebben, grootsheidswaanzin, fantasiebeelden hebben en van de hak op de tak springen. Een logische gevolg is dat het voor mensen met MCDD soms erg lastig kan zijn om sociale contact te onderhouden.


Er is geen therapie die MCDD verhelpt. Met behulp van een behandelaar kunnen angsten onderdrukt worden en nieuwe coping mechanismes aangeleerd worden. Voor iemand met MCDD is het belangrijk dat de dag gestructureerd en voorspelbaar is. Vaak is intensieve begeleiding nodig om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Reactie plaatsen