Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Borderline is een persoonlijkheidsstoornis.  Het is een psychische aandoening die invloed heeft op je hele leven. De term borderline werd ooit aan de stoornis gegeven omdat je op de grens zou zitten tussen een neurose en een psychose. Inmiddels vinden we dat behoorlijk achterhaald, omdat borderline veel meer betekent dan dat.

De oorzaak van borderline kan verschillend zijn. Het kan voortkomen uit traumatische gebeurtenissen uit je verleden, erfelijkheid, een hechtingsstoornis of een negatief zelfbeeld. Het is altijd een mix van factoren en bovendien uit het zich bij iedereen anders: je karakter speelt ook nog een belangrijke rol.

De belangrijkste kenmerken van borderline zijn:
  • Emotionele instabiliteit
  • Impulsiviteit
  • Depressie
  • Stemmingswisselingen

Wanneer je borderline hebt, heb je moeite met het controleren van je emoties, aangaan van (intieme) relaties en je bent vaak impulsief. Iemand met borderline kan slecht tegen veranderingen, heeft soms weinig controle over zijn of haar eigen gedrag en kampt met veel angsten. Dit maakt dat je er veel last van kan hebben en het soms voor mensen in je omgeving lastig is om jou te begrijpen.

Borderline komt vaak voor in combinatie met andere aandoeningen. We noemen dat co-morbiditeit. Depressie, eetstoornis en psychoses zijn mogelijke aandoeningen die samengaan met borderline. Borderline komt statistisch gezien vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Gelukkig bestaan er inmiddels effectieve behandelingen om borderline te behandelen. Middels een VERS training, MTB therapie of medicatie kan je leren omgaan met de kenmerken. De behandeling is in de meeste gevallen ambulant en/of deeltijd. Er wordt veel gebruik gemaakt van groepstherapieën bij borderline.  Na de behandeling kun je natuurlijk altijd nog ambulante begeleiding krijgen om je te ondersteunen in het dagelijks leven.
Reactie plaatsen