Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD is de Engelse afkorting voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In Nederland hebben we deze afkorting overgenomen of spreken we van een aandachttekort-hyperactiviteitstoornis.


De diagnose ADHD wordt vaak al tijdens de kinderjaren afgegeven middels een diagnostisch onderzoek wanneer ouders en/of school opvallend gedrag zien wat de jeugdige belemmert in zijn dagelijks functioneren.


De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn:
  • Hyperactiviteit
  • Concentratie- en leerproblemen
  • Rusteloosheid
  • Impulsief gedrag

Niet iedereen die wel eens impulsief of druk is, heeft ADHD. En niet iedereen met de diagnose ADHD heeft last van bovenstaande kenmerken. Niemand is immers hetzelfde. Het kan zijn dat je vooral rusteloos bent of juist vooral impulsief maar wel goed kan leren. Bijkomende kenmerken van ADHD zijn bijvoorbeeld ook slaapproblemen of agressief gedrag. Iemand die ADHD heeft kan veel last hebben van deze stoornis. Het kan je belemmeren in het dagelijks leven. Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om je huiswerk te maken, om te gaan met sociale contacten of je huishouden te organiseren.


Veel kinderen en volwassenen met ADHD slikken medicatie in overleg met een gespecialiseerd arts of de huisarts. Bekende medicatie die goed helpen bij ADHD zijn Ritalin of Strattera.


Helaas gaat een diagnose ADHD vaak gepaard met andere klachten en/of diagnoses zoals stemmingswisselingen, angst of een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis.

Reactie plaatsen