Diagnostisch onderzoek

Een diagnostisch onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een professional om te onderzoeken of er sprake is van een diagnose, stoornis of ziektebeeld. Het doel van een diagnostisch onderzoek is achterhalen waar de problematiek precies vandaan komt zodat er gerichte behandeling of therapie ingezet kan worden.

Een diagnostisch onderzoek bestaat vaak uit verschillende onderdelen. De bekendste onderdelen zijn:

    • Psychologisch onderzoek;
    • Intelligentieonderzoek;
    • Psychiatrisch onderzoek;
    • Gesprek(ken) met ouders/verzorgers;


 
  • Lichamelijk onderzoek

 

Het diagnostisch onderzoek kan worden aangevraagd door een verwijzer zoals de kinderarts of de huisarts.  De arts verwijst je door naar een instelling waar het onderzoek kan worden uitgevoerd. Een diagnostisch team wat bestaat uit behandelaren, psychologen en artsen bekijkt welke onderzoeken er nodig zijn om tot een juiste diagnose te komen. Een diagnostisch onderzoek vindt meestal plaats wanneer je wordt doorverwezen voor hulpverlening. Aan de start van een hulpverleningstraject krijg je vaak een intake gevolgd door een diagnostisch onderzoek.

De uitslag van een diagnostisch onderzoek helpt jou en de hulpverlening om de juiste therapie of begeleiding in te zetten.  Een onderzoek is zo’n 2 tot 3 jaar geldig en relevant. Een onderzoek blijft altijd een momentopname dus kan het zijn dat de onderzoeksresultaten een paar jaar later anders uitpakken. Vooral bij kinderen is zichtbaar dat, wanneer zij in ontwikkeling zijn, de onderzoeksresultaten met de jaren kunnen wijzigen.
Reactie plaatsen