GAF-score

GAF staat voor Global Assessment of Functioning. De GAF-score is onderdeel van de diagnose die wordt gesteld middels het DSM-IV-systeem. De GAF-score staat voor de mate van het psychisch, sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon.

Bij normaal functioneren scoor je tussen de 90 en 100. Hoe meer sprake er is van problematiek hoe lager je score is. Je GAF-score helpt de hulpverlening om een inschatting te maken van jouw functioneren en de zwaarte van de hulpverlening die noodzakelijk is. Wanneer er te weinig informatie beschikbaar is om de GAF-score te kunnen vaststellen wordt hij bepaald op 0.
Reactie plaatsen