Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis

De VERS is een vaardigheidstraining gericht op mensen met Borderline Persoonlijkheid Stoornis of een aanverwante diagnose. De basis van deze training is het aanleren van handvatten om emoties te reguleren. In de training wordt dan ook niet gesproken over de term borderline maar Emotie Regulatie Stoornis.


De training bestaat uit 18 bijeenkomsten van 2 à 3 uur en heeft maximaal 12 deelnemers. Onderdelen van de training zijn onder andere psycho-educatie, het reguleren van emoties, omgaan met relaties en het aanleren van gedragsvaardigheden voor het dagelijks leven.  Er wordt gebruik gemaakt van technieken van cognitieve gedragstherapie. De training is een afwisseling van theorie, praktijk en het delen van ervaringen. Familie en vrienden worden nauw betrokken in de vorm van een steungroep.


Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de VERS training bijzonder effectief is voor mensen met een BPS, echter kunnen ook mensen die zich deels herkennen in de kenmerken zich aanmelden voor de VERS training.

Reactie plaatsen