Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Het is een van de meest toegepaste therapievormen in Nederland en kan zowel bij verschillende ziektebeelden als bij psychosociale problematiek worden toegepast.

De grondlegger van cognitieve gedragstherapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, gaat er vanuit dat niet de gebeurtenissen in iemands leven maar de manier waarop die persoon naar de gebeurtenis kijkt, zijn gedragspatroon beïnvloed. Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden negatieve interpretaties en gevoelens omgezet naar objectievere waarnemingen. Je leert als het ware om anders te gaan denken.

Tijdens de cognitieve gedragstherapie staan jouw gedachten, opvattingen, herinneringen en fantasieën (cognities) centraal. Zij bepalen immers grotendeels hoe je in het leven staat en hoe je verschillende gebeurtenissen beleeft. Samen met de therapeut ga je onderzoeken op welke wijze en waardoor jouw waarnemingen ‘gekleurd’ worden en hoe je dit kan ombuigen. Je maakt je een nieuwe manier eigen om de wereld te benaderen waarbij emoties minder zwaar de overhand hebben. Je leert meer objectief naar gebeurtenissen te kijken.
Reactie plaatsen