Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie die veel wordt ingezet wanneer kinderen last hebben van psychische problemen of een trauma hebben meegemaakt. Wanneer volwassenen ergens mee zitten of psychische problemen hebben, gaan ze naar een therapeut of psycholoog en praten ze over hun problemen. Voor kinderen is het vaak niet zo gemakkelijk om hun emoties en gedachten onder woorden te brengen. Speltherapie is een vorm van psychotherapie die kinderen uitnodigt om doormiddel van spel op een non-verbale manier uitdrukking te geven aan hun kijk op de wereld en daarmee emoties te kunnen uiten en gebeurtenissen te kunnen verwerken.

Doordat het kind mag spelen en ‘doen alsof’ kan het op een veilige manier zijn emoties en gevoelens uiten zonder direct erover te hoeven praten. Doormiddel van spel wordt duidelijk wat het kind bezighoudt en kan de therapeut gericht ondersteunen om het kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling.

Speltherapie is ontwikkeld voor kinderen van drie tot twaalf jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. Speltherapie kan voor veel verschillende problemen worde ingezet. Het kan worden ingezet wanneer een kind een traumatische ervaring heeft opgelopen zoals een heftige echtscheiding of het verlies van een dierbare, maar ook bij gedragsproblematiek, eet- of zindelijkheidproblematiek kan speltherapie een passend aanbod zijn.
Reactie plaatsen