Licht verstandelijke handicap

Wanneer je een IQ tussen de 70 en 50 hebt, spreken we van een licht verstandelijke handicap. Dit wordt bepaald door intelligentietest en betrouwbaar onderzoek van een psycholoog, arts of instelling die volgens de DSM-V werkt. Ongeveer 75% van de mensen met een verstandelijke handicap vallen onder de categorie ‘licht verstandelijk gehandicapt’.

Wanneer je een licht verstandelijke handicap hebt, heb je moeite met leren en het (aanleren van) vaardigheden die je in het dagelijks leven nodig hebt. Je kunt moeite hebben met het aangaan van vriendschappen en relaties, zelfzorg, zelfstandig wonen en leren/werken. Een verstandelijke handicap wordt vaak al op vroege leeftijd zichtbaar wanneer de ontwikkeling van het kind anders loopt dan van leeftijdsgenootjes. Zo kunnen spraak en motoriek later op gang komen dan bij andere kinderen.

Een licht verstandelijke beperking is iets waar je mee wordt geboren. Het gaat niet meer over. Het is belangrijk om steun en hulp te krijgen. Je kunt terugvallen op je eigen familie en netwerk en waar nodig aangevuld met professionele begeleiding zodat je zo zelfstandig als mogelijk kunt gaan leven. Structuur en voorspelbaarheid zijn belangrijke factoren in deze begeleiding die al op jonge leeftijd ondersteunend zijn in de ontwikkeling.
Reactie plaatsen