Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified

PDD-NOS is de afkorting voor de Engelse term Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified. In het Nederlands noemen we dit ‘Pervasieve Ontwikkelingsstoornis, niet anderszins omschreven’ en is een restgroep voor ontwikkelingsstoornissen die wel voldoen aan de kenmerken van de pervasieve ontwikkelingsstoornis maar niet genoeg specifieke kenmerken bezitten voor een specifieke diagnose. PDD-NOS valt binnen het autismespectrum.


Mensen met PDD-NOS ondervinden veelal problemen op het gebied van sociale contacten, zijn erg op zichzelf gericht, hebben een specifiek interessegebied en moeite met het structuren van de dag. Zij krijgen informatie op een andere manier binnen en hebben vaak langer nodig om deze informatie op de juiste manier te verwerken. Vaak vinden ze het lastig om lichaamstaal of gezichtsuitdrukking van de ander te lezen. PDD-NOS komt zowel voor bij hoog- als laagopgeleide mensen. Opvallend is dat er altijd een discrepantie zit tussen de verbale en performale intelligentie.


Er zijn geen medicijnen die je kunnen helpen de kenmerken te verminderen, echter is het met de juiste begeleiding wel mogelijk om vaardigheden aan te leren waardoor iemand met PDD-NOS goed kan functioneren in de samenleving.

Reactie plaatsen