Matig tot zeer ernstige verstandelijke handicap

Wanneer je een IQ tussen de 50 en 35 hebt spreken we van een matig verstandelijke handicap. Dit wordt bepaald door intelligentietest en betrouwbaar onderzoek van een psycholoog, arts of instelling die volgens de DSM-V werkt. Ongeveer 18% van de mensen met een verstandelijke handicap vallen onder de categorie ‘matig verstandelijk gehandicapt’.

Wanneer je IQ tussen de 35 en 20 ligt, spreken we van een ernstig verstandelijke handicap. Naast het lage IQ is er dan ook sprake van een zwakke motorische ontwikkeling, minimale communicatiemogelijkheden en er moet continue toezicht zijn. Een klein percentage van 7% valt onder deze categorie.

Bij een matige tot zeer ernstige verstandelijke handicap ondervind je grote hinder op alle levensgebieden. Je hebt ondersteuning en begeleiding nodig bij de dagelijkse activiteiten. In veel gevallen woon je in een beschermde woonvorm met continue begeleiding en toezicht. Het is belangrijk dat er kleine stapjes worden gezet in de ontwikkeling en dat alle zintuigen geprikkeld en uitgedaagd blijven worden om te blijven ontwikkelen.
Reactie plaatsen