Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een psychische aandoening waarbij je afwisselend last hebt van depressieve en (hypo)manische episodes. Tussendoor kun je een tijdje klachtenvrij zijn. Bipolaire staat letterlijk voor de twee (tegen)polen in emotie waar tussen je kan schommelen.  In veel gevallen worden episodes getriggerd door een gebeurtenis in je leven waardoor je uit je structuur raakt, die indruk op je maken of in sommige gevallen zonder aanleiding.

Een depressieve episode houdt in dat je stemming erg terneergeslagen is. Je hebt geen energie, een laag zelfbeeld en geen belangstelling in anderen. Een depressieve episode kan gepaard gaan met lichamelijke klachten, slapeloosheid, concentratieproblemen en suïcidale gedachten.

Tijdens een manische periode voel je je juist onoverwinnelijk. Kenmerken van een manie zijn impulsieve aankopen, weinig behoefte hebben aan slaap, erg spraakzaam zijn, ongeremd seksueel gedrag en grootheidswaan. Tijdens een manie ga je met gemak over andermans grenzen heen, ben je rusteloos en gejaagd en kun je onverstandige keuzes maken. Tijdens een manische periode verliezen mensen het zicht op de realiteit.

Er kan ook sprake zijn van hypomanie. Een hypomanie kan gezien worden als de light versie van een manische episode. Je hebt minder slaap nodig, voelt je energiek en hebt zin om veel te ondernemen. Er kan ook nu sprake zijn van ongeremd gedrag rondom seks, aankopen en relaties. In tegenstelling tot een manische episode zijn de kenmerken niet zo ernstig dat er ingegrepen moet worden. Het is belangrijk om te voorkomen dat een hypomanie omslaat naar een manische episode.

Een bipolaire stoornis is lastig te behandelen maar er zijn gelukkig wel medicijnen die de symptomen kunnen onderdrukken of voorkomen dat ze erger worden. Bij een bipolaire stoornis is psycho-educatie erg belangrijk zodat de persoon zelf en zijn omgeving op tijd de symptomen herkennen om te voorkomen dat het erger wordt. Het lastige bij een manische episode is vaak dat de persoon in kwestie helemaal niet behandeld wil worden: hij of zij voelt zich immers ontzettend goed. In veel gevallen kan een manie alleen worden verholpen met een opname om de persoon te beschermen tegen zichzelf en zijn omgeving.
Reactie plaatsen