Mentalization Based Treatment

Mentalization Based Treatment (MBT) is een bewezen effectieve behandeling voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. De therapievorm wordt bij verschillende instanties aangeboden. Er zijn ook toepassingen van MBT ontwikkeld voor kinderen, adolescenten, gezinnen en mensen met antisociale persoonlijkheidsstoornissen. MBT is een behandelingsvorm waar nagenoeg iedereen aan kan deelnemen, ongeacht de co-morbiditeit.

Mentalization Based Treatment gaat er vanuit dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis moeilijk kunnen mentaliseren. Dat betekent dat zij moeilijk vinden om eigen gedrag, gedrag van anderen en gebeurtenissen vanuit gedachten en gevoelens te analyseren. Hierdoor hebben ze weinig grip en is er sprake van stemmingschommelingen, wantrouwen en impulsief gedrag.

Mentalization Based Treatment is een brede vorm van therapie waarbij er onder andere aandacht is voor psycho-educatie, stabilisatie van omgeving en herkennen van patronen. De behandeling vindt zowel individueel als in een groep plaats en daarnaast wordt er nauw samengewerkt met een multidisciplinair team zodat ook medicatiegebruik en draagkracht bekeken worden.
Reactie plaatsen