Emotieregulatie-training

Emotieregulatie-training is een training die is ontwikkeld voor jongeren tussen de twaalf en de achttien jaar die moeite hebben hun emoties te reguleren. Je kunt denken aan jongeren die snel ruzie hebben op school, moeite hebben het in accepteren van gezag, snel boos of verdrietig worden en geen grip lijken te hebben op hun eigen emoties. Tijdens zeventien bijeenkomsten wordt er gewerkt aan het herkennen van emoties, benoemen van emoties en het aanleren van een nieuwe manier om emoties te uiten. Na de bijeenkomsten zijn er nog terugkommiddagen.

Naast het aanleren van handelingsalternatieven is het voor jongeren vaak fijn om te ervaren dat ze niet de enige zijn die wel eens boos worden. De herkenning en erkenning van de groep werkt vaak motiverend en stimulerend voor jongeren met emotieregulatie-problematiek. Emotieregulatie-training wordt door verschillende instanties gegeven.
Reactie plaatsen