Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg

POH-GGZ staat voor praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn sinds 2008 werkzaam binnen huisartsenposten om de huisarts te ondersteunen. Door de veranderingen in de gezondheidszorg komt er meer druk te liggen bij huisartsenpraktijken. Een groeiende doelgroep van patiƫnten met lichte tot matige psychische problemen behoren niet langer tot de gespecialiseerde zorg maar kunnen gebruik maken van de voorliggende voorzieningen. Om deze mensen goed te begeleiden is natuurlijk kennis en expertise nodig. Voor een huisarts is het niet mogelijk om al deze mensen te begeleiden naast de reguliere zorgvragen die dagelijks de huisartsenpraktijk bereiken. Sinds 2008 kunnen huisartsen een praktijkondersteuner in dienst nemen om hen te ondersteunen bij deze specifieke doelgroep. Sinds 2014 zijn de regels versoepeld en zien we een grote toename van praktijkondersteuners in onze maatschappij.

Een POH-GGZ heeft een eigen spreekuur waarin afspraken worden ingepland met mensen met een psychische of psychosociale hulpvraag. Dit kan variƫren van sombere gevoelens, echtscheiding of lichte persoonlijkheidsproblematiek. Een POH-GGZ is vaak een verpleegkundige, maatschappelijk werker of andere hulpverlener met een extra opleiding tot praktijkondersteuner. Zij zijn bekwaam om inschattingen te maken en waar nodig zelf ondersteuning te bieden.

Een POH-GGZ kan, door meer tijd te nemen, een beter beeld vormen van de problematiek dan de huisarts en vervolgens zelf kortdurende begeleiding bieden of in overleg met de huisarts een verwijzing regelen naar een eerstelijns of tweedelijns gespecialiseerde instelling wanneer er behandeling of meer begeleiding nodig is.
Reactie plaatsen