Budgethouder

Wanneer er een PGB is afgegeven spreken we van een budgethouder. De budgethouder is altijd de persoon voor wie het PGB is afgegeven dus degene die de zorg nodig heeft. In sommige gevallen is de budgethouder minderjarig of niet in staat dit PGB te beheren.

In dat geval wordt er gekeken naar een vertegenwoordiger van de budgethouder. In het geval van minderjarige kinderen is dit altijd de ouder. Wanneer er sprake is van een volwassen persoon kan er gekeken worden welk familielid de vertegenwoordiging van de budgethouder op zich kan nemen. Een curator kan ook als vertegenwoordiger van de budgethouder optreden.

Er zijn in Nederland bureaus die het beheren van een PGB overnemen van de budgethouder. Het is belangrijk goed onderzoek te doen wanneer je overweegt om een dergelijk bureau in de arm te nemen. Hoewel het nieuwe systeem rondom het beheren en uitbetalen van PGB veel fraude onderschept, zijn er regelmatig berichtgevingen over PGB-bureaus waar dit nog voorkomt.
Reactie plaatsen