Gezinsvoogd

Een gezinsvoogd wordt aan een jeugdige toegewezen om het moment dat de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt omdat er zorgen zijn over de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige.  Een gezinsvoogd werkt bij een gecertificeerde instelling als Bureau Jeugdzorg, William Schikkergroep of het Leger des Heils.

Een gezinsvoogd neemt niet het gezag van ouders over maar houdt toezicht op het afnemen van de ontwikkelingsbedreigingen van de jeugdige en het toenemen van de veiligheid. Een gezinsvoogd kan hulpverlening aanvragen en heeft grote kennis van de sociale kaart. Wanneer ouders niet meewerken met de gezinsvoogd kan deze dit melden bij de rechtbank. De rechtbank beslist dan of de ondertoezichtstelling afdoende is en kan beslissingen van de gezaghebbende ouders overnemen.
Reactie plaatsen