Juzt

Juzt is een gespecialiseerde (jeugd)zorginstelling die hulp biedt bij opvoedproblematiek en tevens opvang biedt aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het werkgebied van Juzt concentreert zich in west Brabant met Breda als centraal punt.

Juzt heeft een breed aanbod op het gebied van jeugd, jongeren en opvoedondersteuning. Zij bieden ambulante (gezins)hulp, (dag)behandeling, crisishulp, pleegzorg en veilige opvanggroepen. Juzt richt zich op een brede doelgroep: van lichte opvoedproblematiek, hulp bij echtscheiding tot crisishulp na huiselijk geweld.

Juzt biedt tevens behandeling aan kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. Dit kan ambulant, op de naschoolse-behandeling of intern op een open- of gesloten groep. Behandeling en begeleiding van Juzt wordt betaald vanuit de Jeugdwet.
Reactie plaatsen