Videohometraining

Videohome training is een methodiek die wordt ingezet wanneer er sprake is van problemen of vraagstukken in de opvoeding. Doormiddel van opgenomen beeldmateriaal krijgen ouders advies en inzicht in mogelijke oplossingen. Samen met de hulpverlening wordt het beeldmateriaal geanalyseerd en krijgen de ouders handvatten om het gewenste resultaat te bereiken.
Reactie plaatsen