SMART- principe

De SMART-principe is een methodiek die gebruikt wordt om controleerbare doelstellingen te formuleren. Je ziet dit veelal terug in de hulpverlening en in het management. SMART staat voor;  
  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden.

Bij het stellen van doelen wordt gekeken of het doel aan bovenstaande aspecten voldoet om kans van slagen te vergroten en te zorgen voor een duidelijk moment van evaluatie, waarop je kunt controleren of ze behaald zijn. Het SMART-principe zorgt ervoor dat doelen haalbaar én controleerbaar zijn.
Reactie plaatsen