Namens alle nabestaanden en in het bijzonder ouders en familie...

Dankjewel voor het bestellen van
Babet haar gedichtenbundel,
het in ere houden van haar dichtkunst

en het ondersteunen van het goede doel
Stichting Vier-Voeters