E. van der Sanden

Meld je aan voor persoonlijke en individuele begeleiding

"Ik heb minder stress bij het doen van dingen, die nieuw voor me zijn en die in eerste instantie onduidelijk voor me zijn. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid en het houden van mezelf is gegroeid."

Wat gaat er nu gebeuren?
6 stappen van aanmelden naar
persoonlijke en individuele begeleiding

Aanmelden

Nadat je het aanmeldingsformulier hebt opgestuurd en wij deze in goede orde hebben ontvangen, nemen wij jouw aanmelding door. Wanneer wij zien dat er mogelijkheden zijn voor ons om passende zorg en begeleiding te bieden, nodigen wij je uit om kennis te maken.

Kennismaken

De kennismaking vindt plaats bij ons op de locatie in Baarle-Nassau. We vinden het fijn om ook kennis te kunnen maken met ouders, vertegenwoordigers en hulpverleners, die betrokken zijn. Op deze manier krijgen we een goed beeld van de hulpvraag.

Tijdens de kennismaking vertellen wij ook wie we zijn en wat we doen en zullen we zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Mocht er na de kennismaking van beide kanten een klik zijn, dan zullen we overgaan tot de intake.

Intake

Tijdens de intake gaan we dieper in op de zorgvraag en de zorgbehoefte en verzamelen we zoveel mogelijk informatie. Hiermee krijgen we inzichtelijk wat er nog nodig is om zorg en begeleiding bij Thuys te kunnen krijgen. Tijdens de intake wordt ook de basis gelegd voor het persoonlijk begeleidingsplan. Hiervoor wordt een intake formulier ingevuld.

Indicatie, Beschikking en Uitkering regelen

Vervolgens zal de financiëring geregeld moeten worden, waarmee het zorgarrangement ingekocht kan worden. Dit kan soms maanden duren en is daarom belangrijk om op tijd te regelen om de snelheid van plaatsing te bevorderen. Om de financiëring te kunnen regelen, zal er een indicatie CIZ of WMO nodig zijn en de beschikking daarop van het Zorgkantoor of de Gemeente.
Naast de financiëring voor de zorg en begeleiding, zal ook de financiëring voor het wonen geregeld moeten worden. Dit kan in de vorm van inkomen uit werk of uitkering zijn. Soms komt het ook voor dat het netwerk van de cliënt deze kosten op zich neemt.

Zorgbeschrijving, Zorgovereenkomst en Huurovereenkomst tekenen

Zodra de Indicatie en de Beschikking zijn afgegeven, kan de Zorgovereenkomst worden opgesteld, waarin we afspraken maken met de Budgethouder over de inspanning, die wij leveren om de zorg en begeleiding te leveren, zoals deze beschreven staat in de Zorgbeschrijving.
Voor de huur van de kamer, zullen de huurovereenkomst en de huisregels getekend moeten worden. Daarnaast zal er een toestemmingsverklaring getekend moeten worden en zullen we een digitaal en fysiek cliëntdossier gaan aanmaken en opzetten.

Intensieve begeleiding en zorg op maat krijgen

Zodra bovenstaande zaken geregeld zijn, de cliënt zijn of haar kamer heeft uitgekozen en er een overdracht heeft plaatsgevonden met de vorige hulpverleners (indien van toepassing), kunnen we een datum gaan prikken wanneer de kamer wordt ingericht en wanneer de cliënt kan komen wonen. Dit is tevens ook de ingangsdatum van de zorg- en huurovereenkomst. Vanaf dit moment komt de cliënt bij ons in zorg.

DIGITAAL AANMELDFORMULIER

[gravityforms id="12" title="false"]

In 6 stappen van aanmelden naar persoonlijke en individuele begeleiding

  • Aanmelden

  • Kennismaken

  • Intake

  • Indicatie, Beschikking en Uitkering regelen

  • Zorgbeschrijving, Zorgovereenkomst, Huurovereenkomst tekenen

  • Persoonlijke en individuele begeleiding krijgen